Nadzór BHP Warszawa i doradztwo BHP

NADZÓR I DORADZTWO

Usługi z zakresu bhp, ppoż. i pierwszej pomocy:

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, jak również szkoleń ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy).
 • Zgłaszanie Firm do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Uczestniczenie w pracach Komisji BHP w zakładzie pracy.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.
 • Comiesięczne przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym pracodawcę o nieprawidłowościach.
 • Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
 • Sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Doradztwo i sprzedaż środków ochrony indywidualnej, sprzętu gaśniczego, instrukcji bhp i p.poż. (znaki ewakuacyjne,instrukcje pożarowe itp).
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.

SZKOLENIA BHP I KURSY

Proponujemy Państwu przeprowadzenie następujących szkoleń okresowych:

 • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • dla pracowników administracyjno-biurowych
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
 • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia mają formę kursów, seminariów, będą są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego, e-learning.
Szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów video, skrypt, prezentacji multimedialnych.
Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta.
Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami za?wiadczenia o ukończeniu kursu.

Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w języku angielskim.